Automatický závlahový systém (AZS)

 V posledních letech se stále více potýkáme s nedostatkem vody v krajině, jejíž součástí jsou i naše zahrady, a proto je nezbytné naučit se hospodárně využívat vodní zdroje, které máme k dispozici. Hospodárné využívání vodních zdrojů nám pomůže udržet naše zahrady svěží a krásné po celé vegetační období. Nejsnazší cestou, jak hospodárně využívat vodu v zahradě, je použití automatického závlahového systému, který se stává téměř samozřejmou součástí moderní zahrady.

Nejčastější využití AZS bývá při zálivce trávníku. Jedním z předpokladů pro kvalitní a svěží trávník je jeho pravidelná zálivka, která musí být v dostatečném množství (20-40 l/m2/týden v závislosti na daných podmínkách) a samozřejmě co nejvíce rovnoměrná. Pokud nemá trávník dostatek vláhy, nebo je nerovnoměrně zavlažován, stává se v suchém období rychle nevzhledným. Právě rovnoměrnost a pravidelnost zálivky vám zaručí jedině správně navržený a zhotovený automatický závlahový systém, který vám ušetří čas, vodu a tím i značné množství financí.

Využití automatického závlahového systému není samozřejmě omezeno pouze na závlahu travnatých ploch. Můžete jej využít třeba i k zálivce okrasných záhonů, skleníků, pařenišť, vyvýšených záhonů atd. Automatický závlahový systém vám umožní udržet vaše rostliny stále svěží a zároveň vám ušetří spoustu času.

Spolehlivost automatického závlahového systému

I když se automatický závlahový systém skládá z mnoha součástí – čerpadlo, řídící jednotka, uzavírací armatury, vodní filtry, elektromagnetické ventily, kabely, trubní vedení, trubní spojky, výsuvníky, trysky atd., jedná se o velice spolehlivý a v případě, že se o něj správně staráte, i o téměř bezporuchový systém.

Předpokladem pro jeho správné fungování je však použití kvalitních komponentů spojené s pravidelnou a správnou údržbou. Naše firma používá jen ty nejkvalitnější komponenty předních světových výrobců. V současné době se specializujeme především na montáž automatických závlahových systémů od americké společnosti Rain Bird, která má v oblasti zavlažování více než osmdesátileté zkušenosti a patří mezi světové leadery v dané problematice.

Návrh automatického závlahového systému

Díky projektu má investor jednak představu, jak bude automatický závlahový systém v rámci zahrady umístěn, ale také je nezbytný jako podklad do budoucna. Máte-li projekt a je-li závlaha provedena podle něj, nemusíte se bát v budoucnu provádět jakékoliv zemní práce. Díky zhotovenému projektu máte přesnou představu o tom, kudy vám vede trubní vedení, které je uloženo mělce v zemi. Bez projektu může každé kopnutí do země znamenat poškození trubního vedení automatického závlahového systému a s tím spojenou jeho nákladnou opravu.  Proto vždy doporučujeme projekt automatického závlahového systému zhotovit.

Návrh závlahového systému má však svá úskalí a není vždy jednoduchou záležitostí. Pro jeho správné provedení je nezbytné posoudit nejen vodní zdroj, který máte k dispozici (optimální vydatnost zdroje pro běžnou zahradu rodinného domu je 40-60 l/min při tlaku 3,5-5 bar), ale i situování řešených ploch vůči světovým stranám, vlhkostní a výškové poměry na daném pozemku, vliv větru a spoustu dalších „drobností“, které mohou mít však na provedení výsledného návrhu značný vliv a laika zpravidla ani nenapadnou.

Vzhledem k tomu, že se případné chyby později složitě a nákladně odstraňují, je výhodnější svěřit vyhotovení návrhu automatického závlahového systému do rukou odborníka.

v

Výhody automatických
zavlažovacích systémů, proti běžným způsobům zalévání, by se daly shrnout do
následujících bodů:

N

Značná úspora vody (až 40 % proti běžným způsobům zalévání)

N

Možnost přesného dávkování zálivkové vody v závislosti na aktuálních podmínkách

N

Plně automatický provoz = úspora vašeho času

N

Možnost zavlažovat ve správnou dobu

N

Rovnoměrnost zálivky

N

Distribuce vody přesně tam, kde je jí potřeba

 

v

Co nabízíme:

 • vypracování projektu (návrhu) automatického závlahového systému
 • zhotovení automatického závlahového systému na klíč
 • kompletní dodávku komponentů potřebných pro zhotovení automatického závlahového systému Rain Bird
 • záruční i pozáruční servis na námi zhotovené zavlažovací systémy
 • zazimování automatických závlahových systémů
 • jarní spuštění a nastavení automatického závlahového systému
 • kompletní údržby závlahových systémů
 • možnost zhotovení závlahového systému svépomocí pod naším vedením

NEUSTÁLE SE VZDĚLÁVÁME !

Cena a obsah projektu

Cena vyhotovení projektu automatického závlahového systému závisí na velikosti a složitosti řešené plochy a na přesnosti podkladů dodaných investorem. Obecně lze říci, že u zahrady do 1000 m2 (většina běžných zahrad u rodinných domů) bývá cena projektu od 2000,- Kč bez DPH.

V případě, že je následně naší firmou prováděna i realizace automatického závlahového systému, projekt budete mít zdarma.

Každý projekt automatického závlahového systému, který pro investora zhotovujeme, obsahuje:

 • 2D návrh automatického závlahového systému v příslušném měřítku
 • Rozpis použitých komponent
 • Cenovou nabídku za zhotovení automatického závlahového systému 

 

Zhotovení závlahového systému svépomocí?

Ano, je to možné. Pro zručnější kutily nabízíme možnost vypracování projektu automatického závlahového systému Rain Bird, dodání komponent nezbytných pro jeho zhotovení a možnost zhotovení automatického závlahového systému svépomocí pod naším vedením. V případě zájmu jsme schopni nad rámec vypracování projektu a dodání nezbytného materiálu provést též výkopové práce rýhovacím strojem nebo i jiné práce, které není investor schopen provést sám. Rozsah dodávek a prací závisí vždy na požadavcích investora.

Zaujali jsme Vás?

Neváhejte kontaktovat našeho zahradního architekta.

Telefon

+420 732 142 416

v

Email

zahrady@zahradyhm.cz